سمینار «اختلالات روانی و نظام عدالت کیفری-بررسی کاربردی اختلالات روانی و رویکرد قانگذار 1392 در ارتباط با مرتکبان مبتلا به این اختلالات»
به عنوان یک جلسه تکلیف 11-6 مورد قبول کمیسیون کارآموزی است.
تاریخ انتشار : شنبه 23 بهمن 1395 09:30 - تعداد مشاهده : 467
سمینار «داوری و چشم انداز شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) در نظام حقوقی ایران»
به عنوان یک جلسه تکلیف 11-6 مورد قبول کمیسیون کارآموزی است.
تاریخ انتشار : شنبه 23 بهمن 1395 09:30 - تعداد مشاهده : 107
اطلاعيه پایان دوره و تاریخ تحویل مدارک مشمولین چهارمین اختبار سال 1396
و زمان برگزاری اختبار کتبی
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 بهمن 1395 10:00 - تعداد مشاهده : 159
تقویم آموزشی کارآموزان محترم وکالت که در سال 1395 پروانه خود را دریافت کرده اند (و کارآموزان محترم تمدید و تجدید دوره سال 94 و 95)
از دوره سه ماهه اول تا سه ماهه پنجم
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 بهمن 1395 10:00 - تعداد مشاهده : 405
اطلاعيه پایان دوره و تاریخ تحویل مدارک مشمولین سومین اختبار سال 1396
و زمان برگزاری اختبار کتبی
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 بهمن 1395 10:00 - تعداد مشاهده : 33
اطلاعيه پایان دوره و تاریخ تحویل مدارک مشمولین دومین اختبار سال 1396
و زمان برگزاری اختبار کتبی
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 بهمن 1395 10:00 - تعداد مشاهده : 71
اطلاعيه پایان دوره و تاریخ تحویل مدارک مشمولین اولین اختبار سال 1396
و زمان برگزاری اختبار کتبی
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 بهمن 1395 10:00 - تعداد مشاهده : 114
اطلاعیه سومین اختبار شفاهی سال 1395
شروع اختبار شفاهی از 1395/11/16 می باشد
تاریخ انتشار : دوشنبه 11 بهمن 1395 14:30 - تعداد مشاهده : 198
دستورالعمل اختبار کتبی
به انضمام لیست اسامی کارآموزان مجاز به شرکت در سومین اختبار کتبی و شفاهی سال 1395
تاریخ انتشار : چهار شنبه 03 بهمن 1395 11:00 - تعداد مشاهده : 131
اطلاعیه در خصوص لیست اسامی و زمان دریافت کارت ورود به جلسه سومین اختبار کتبی و شفاهی سال 1395
اطلاعیه در خصوص لیست اسامی و زمان دریافت کارت ورود به جلسه سومین اختبار کتبی و شفاهی سال 1395
تاریخ انتشار : یکشنبه 26 دی 1395 12:00 - تعداد مشاهده : 399