مدارک و مراحل تمدید پروانه کارآموزی برای سال ١٣٩٨
به موجب قوانین و مقررات وکالت، تمامی کارآموزان محترم وکالت ملزم به تمدید اعتبار پروانه کارآموزی خود در آبان ماه هر سال هستند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٧ ١٤:٣٠ - تعداد مشاهده : ٨٣٨
اطلاعیه کارآموزی
کارآموزان محترم (سال ١٣٩٧) که برای انجام تکلیف مقرردر بند (٦-١١) شرح وظایف کارآموزی، شرکت در دوره ی آموزشی تخصصی را انتخاب کرده اند، می توانند در یکی از دوره های آموزشی زیر پس از ثبت نام شرکت کنند
تاریخ انتشار : شنبه ١٩ آبان ١٣٩٧ ٠٩:٣٠ - تعداد مشاهده : ١٦٩
رتبه های برتر دومین اختبار سال ١٣٩٧
رتبه های برتر دومین اختبار سال ١٣٩٧
تاریخ انتشار : شنبه ١٩ آبان ١٣٩٧ ٠٩:١٠ - تعداد مشاهده : ٤٧١
نتایج دومین اختبار کتبی و شفاهی سال ١٣٩٧
و مراحل و نحوه صدور پروانه وکالت پایه یک (مخصوص قبول شده های اختبار)
تاریخ انتشار : سه شنبه ١٥ آبان ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٢٠٠
برنامه زمانی دوره های آموزشی و آزمون تعیین سطح کامپیوتر ویژه کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری
از شماره ٢٨٩٦٤ تا ٢٨٩٨٢
تاریخ انتشار : شنبه ٢١ مهر ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٢١٤
برنامه زمانی دوره های آموزشی و آزمون تعیین سطح کامپیوتر ویژه کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری
از شماره پروانه ٢٩٢٨٣ تا ٢٩٦٢٠
تاریخ انتشار : شنبه ٢١ مهر ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٢٤٨
زمان برگزاری مراسم سوگند
مخصوص قبول شده های اولین اختبار سال ١٣٩٧
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٠٧ شهریور ١٣٩٧ ١٤:٤٥ - تعداد مشاهده : ٢٢٠
رتبه های برتر اولین اختبار سال ١٣٩٧
رتبه های برتر اولین اختبار سال ١٣٩٧
تاریخ انتشار : دوشنبه ٠٥ شهریور ١٣٩٧ ١٣:٣٥ - تعداد مشاهده : ٤٨٤
اطلاعیه دومین اختبار شفاهی سال ٩٧
و مقررات مربوط
تاریخ انتشار : جمعه ٠٢ شهریور ١٣٩٧ ١٥:٠٠ - تعداد مشاهده : ٢٠٤
کارآموزان محترم از شماره پروانه ٢٧٤٥٠ تا ٢٨٢٥٠ ملاحظه فرمایند (حضور در این جلسه اختیاری می باشد)
جلسه «گفتگوی آزاد»
تاریخ انتشار : یکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧ ١٢:٠٠ - تعداد مشاهده : ٢٠٨
اطلاعیه نتایج اولین اختبار کتبی و شفاهی سال ١٣٩٧ کانون وکلای دادگستری مرکز
مراحل صدور پروانه وکالت پایه یک
تاریخ انتشار : شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧ ١٢:٠٠ - تعداد مشاهده : ٢٨١
اسامی متقاضیان مجاز به شرکت در گروه سه توجیهی سال ١٣٩٧ (به ترتیب الفبای نام خانوادگی)
رتبه های عادی از ٦٠٠ تا ٨٥٠ و ایثارگر از ١٦١ تا ٢٤٠
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧ ١٠:٢٥ - تعداد مشاهده : ١٠٠
اسامی متقاضیان مجاز به شرکت در گروه چهار توجیهی سال ١٣٩٧ (به ترتیب الفبای نام خانوادگی)
رتبه های عادی از ٨٥١ تا آخر + ایثارگر از ٢٤١ تا آخر
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧ ١٠:١٥ - تعداد مشاهده : ٨٩
اجازه شرکت مجدد کارآموزان عضو کانون وکلای مرکز در آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١٣٩٧
برابر تصمیم مورخ ٩٧/٥/٢ صرفا کارآموزان عضو کانون وکلای دادگستری مرکز مجاز به شرکت مجدد و ثبت نام در آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١٣٩٧ میباشند .
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧ ٠٩:٣٥ - تعداد مشاهده : ٦٢
اسامی کارآموزان مجاز به شرکت در اختبار دوم کتبی و شفاهی سال ١٣٩٧
به ترتیب حروف الفبا
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧ ٠٨:٢٧ - تعداد مشاهده : ٣٣
گروه چهار جلسات توجیهی سال ١٣٩٧
رتبه های عادی از ٨٥١ تا آخر + ایثارگر از ٢٤١ تا آخر
تاریخ انتشار : یکشنبه ٢١ مرداد ١٣٩٧ ١١:٠٠ - تعداد مشاهده : ٤٣
گروه سه جلسات توجیهی سال ١٣٩٧
رتبه های عادی از ٦٠٠ تا ٨٥٠ + ایثارگر از ١٦١ تا ٢٤٠
تاریخ انتشار : یکشنبه ٢١ مرداد ١٣٩٧ ١١:٠٠ - تعداد مشاهده : ٤٥
اطلاعیه همکاری
کارآموزان محترم وکالت
تاریخ انتشار : پنج شنبه ١١ مرداد ١٣٩٧ ١٦:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٠
اسامی اعضاء کمیسیون های کارآموزی و تقسیمات آنها
زمان تشکیل کمیسیون ها : ازساعت ٩:٣٠ تا ساعت ١١:٣٠
تاریخ انتشار : شنبه ١٦ تیر ١٣٩٧ ١٠:٠٠ - تعداد مشاهده : ٦٧
برنامه کلاس های آموزشی و آزمون تعیین سطح ICDL (یک و دو) دانشگاه جامع علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز (مختص کارآموزان وکالت)
از شماره پروانه ٢٨٠٧٥ تا ٢٨٩٠٠
تاریخ انتشار : یکشنبه ١٠ تیر ١٣٩٧ ١٤:٥٠ - تعداد مشاهده : ١٩