اسامی متقاضیان گروه دوم (به ترتیب الفبای نام خانوادگی) که مجاز به شرکت در کلاس های توجیهی شده اند به شرح زیر است:
برنامه زمانی کلاس ها قبلا اعلام شده است.
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧ ١٣:٠٠ - تعداد مشاهده : ٣٢
اسامی اعضاء کمیسیون های کارآموزی و تقسیمات آنها
زمان تشکیل کمیسیون ها : ازساعت ٩:٣٠ تا ساعت ١١:٣٠
تاریخ انتشار : شنبه ١٦ تیر ١٣٩٧ ١٠:٠٠ - تعداد مشاهده : ٤
برنامه کلاس های آموزشی و آزمون تعیین سطح ICDL (یک و دو) دانشگاه جامع علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز (مختص کارآموزان وکالت)
از شماره پروانه ٢٨٠٧٥ تا ٢٨٩٠٠
تاریخ انتشار : یکشنبه ١٠ تیر ١٣٩٧ ١٤:٥٠ - تعداد مشاهده : ٦
زمان برگزاری مراسم سوگند
مخصوص قبول شده های چهارمین اختبار سال ٩٦
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧ ١٢:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٥
اسامی متقاضیان گروه اول (به ترتیب الفبای نام خانوادگی) که مجاز به شرکت در کلاس های توجیهی شده اند به شرح زیر است:
برنامه زمانی کلاس ها قبلا اعلام شده است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧ ١٦:٣٠ - تعداد مشاهده : ٣٩
برنامه زمانی تکلیف بند ١١-٨ (معاضدت قضایی) کارآموزان محترم وکالت - اطلاعیه اصلاحی
از شماره پروانه ٢٧٤٥٩ تا ٢٨٢٢٤ - اطلاعیه اصلاحی
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٧ ١٥:٠٠ - تعداد مشاهده : ٦٥
گروه اول از جلسات توجیهی سال ١٣٩٧ (موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ٩٤/٣/١٠)
مخصوص قبول شده های آزمون ٩٦ از رتبه یک تا ٢٨٠ عادی و از رتبه ١ تا ٨٠ سهمیه ایثارگری
تاریخ انتشار : یکشنبه ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٧ ٠٩:٠٠ - تعداد مشاهده : ٧٤
گروه دوم جلسات توجیهی سال ١٣٩٧ (موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ٩٤/٣/١٠)
مخصوص قبول شده های آزمون سال ١٣٩٦ از رتبه ٢٨١ تا ٥٦٠ عادی و از رتبه ٨١ تا ١٦٠ سهمیه ایثارگری
تاریخ انتشار : یکشنبه ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٧ ٠٩:٠٠ - تعداد مشاهده : ٦٨
رتبه های برتر چهارمین اختبار سال ١٣٩٦
رتبه های برتر چهارمین اختبار سال ١٣٩٦
تاریخ انتشار : شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٣٩٧ ١٣:١٥ - تعداد مشاهده : ٣٨
اطلاعیه اولین اختبار شفاهی سال ١٣٩٧
و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٢٦ اردیبهشت ١٣٩٧ ١٤:٥٠ - تعداد مشاهده : ٤١
نتایج چهارمین اختبار کتبی و شفاهی سال ١٣٩٦
و مراحل صدور پروانه پایه یک قبول شده های اختبار
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٢٦ اردیبهشت ١٣٩٧ ٠٩:٠٠ - تعداد مشاهده : ٤٣
زمان برگزاری مراسم تحلیف قبول شده های سومین اختبار سال ١٣٩٦
در سالن مرحوم جلالی نایینی
تاریخ انتشار : یکشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٦ ١٤:٠٠ - تعداد مشاهده : ٤٣
دستورالعمل اختبار کتبی کارآموزان وکالت
کارآموزان مجاز به شرکت در چهارمین اختبار سال ١٣٩٦ توجه فرمایند.
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٦ ١٢:٠٠ - تعداد مشاهده : ٤٣
لیست اسامی رتبه های برتر
سومین اختبار کتبی و شفاهی سال ١٣٩٦
تاریخ انتشار : سه شنبه ١٧ بهمن ١٣٩٦ ١٣:٣٠ - تعداد مشاهده : ٨١٧
اطلاعیه تاریخ اعلام نتایج سومین اختبار کتبی و شفاهی سال ١٣٩٦ کانون وکلای دادگستری مرکز
و نحوه صدور پروانه وکالت پایه یک قبولی ها
تاریخ انتشار : دوشنبه ١٦ بهمن ١٣٩٦ ١٠:٠٠ - تعداد مشاهده : ٩٩٠
زمان برگزاری جلسات توجیهی (موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ١٣٩٤/٣/١٠) - گروه سوم
گروه سوم
تاریخ انتشار : یکشنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٦ ١٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٧١٨
قابل توجه کارآموزان استان های سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کارآموزانی که به عنوان میهمان به سایر کانون ها معرفی شده اند:
استماع جلسات تقویم آموزشی (٣٢ جلسه) برای کارآموزان فوق الذکر از طریق حضور مجازی به شرح نکات و برنامه زمانی زیر الزامی است ... . (حتما متن اطلاعیه حاوی نکات و برنامه زمانی را با دقت مطالعه نمایید)
تاریخ انتشار : شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦ ١٦:٣٠ - تعداد مشاهده : ٩٠٣
لیست اسامی مجاز به شرکت در گروه سوم جلسات توجیهی سال ٩٦
مخصوص قبولی های تکمیل ظرفیت سال ٩٥ و بند د ماده ٨
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٢٩ آذر ١٣٩٦ ١٥:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٦٠١
ده رتبه برتر دومین اختبار سال ١٣٩٦
ده رتبه برتر دومین اختبار سال ١٣٩٦
تاریخ انتشار : یکشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٦ ١١:٢٥ - تعداد مشاهده : ١٦٦٥
اطلاعیه نحوه برگزاری سومین اختبار شفاهی سال ١٣٩٦
برنامه زمانی هر کارآموز در کارت الکترونیکی ورود به جلسه اختبار شفاهی مشخص می باشد
تاریخ انتشار : سه شنبه ١٤ آذر ١٣٩٦ ١٦:٠٠ - تعداد مشاهده : ٨٠٨