گروه دوم جلسات توجیهی سال ١٣٩٧ (موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ٩٤/٣/١٠)
مخصوص قبول شده های آزمون سال ١٣٩٦ از رتبه ٢٨١ تا ٥٦٠ عادی و از رتبه ٨١ تا ١٦٠ سهمیه ایثارگری
تاریخ انتشار : یکشنبه ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٧ ٠٩:٠٠ - تعداد مشاهده : ٤
گروه اول از جلسات توجیهی سال ١٣٩٧ (موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ٩٤/٣/١٠)
مخصوص قبول شده های آزمون ٩٦ از رتبه یک تا ٢٨٠ عادی و از رتبه ١ تا ٨٠ سهمیه ایثارگری
تاریخ انتشار : یکشنبه ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٧ ٠٩:٠٠ - تعداد مشاهده : ٢
رتبه های برتر چهارمین اختبار سال ١٣٩٦
رتبه های برتر چهارمین اختبار سال ١٣٩٦
تاریخ انتشار : شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٣٩٧ ١٣:١٥ - تعداد مشاهده : ٣
اطلاعیه اولین اختبار شفاهی سال ١٣٩٧
و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٢٦ اردیبهشت ١٣٩٧ ١٤:٥٠ - تعداد مشاهده : ٦
نتایج چهارمین اختبار کتبی و شفاهی سال ١٣٩٦
و مراحل صدور پروانه پایه یک قبول شده های اختبار
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٢٦ اردیبهشت ١٣٩٧ ٠٩:٠٠ - تعداد مشاهده : ٥
زمان برگزاری مراسم تحلیف قبول شده های سومین اختبار سال ١٣٩٦
در سالن مرحوم جلالی نایینی
تاریخ انتشار : یکشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٦ ١٤:٠٠ - تعداد مشاهده : ٧
دستورالعمل اختبار کتبی کارآموزان وکالت
کارآموزان مجاز به شرکت در چهارمین اختبار سال ١٣٩٦ توجه فرمایند.
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٦ ١٢:٠٠ - تعداد مشاهده : ٧
لیست اسامی رتبه های برتر
سومین اختبار کتبی و شفاهی سال ١٣٩٦
تاریخ انتشار : سه شنبه ١٧ بهمن ١٣٩٦ ١٣:٣٠ - تعداد مشاهده : ٧٦٨
اطلاعیه تاریخ اعلام نتایج سومین اختبار کتبی و شفاهی سال ١٣٩٦ کانون وکلای دادگستری مرکز
و نحوه صدور پروانه وکالت پایه یک قبولی ها
تاریخ انتشار : دوشنبه ١٦ بهمن ١٣٩٦ ١٠:٠٠ - تعداد مشاهده : ٩٥٥
زمان برگزاری جلسات توجیهی (موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ١٣٩٤/٣/١٠) - گروه سوم
گروه سوم
تاریخ انتشار : یکشنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٦ ١٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٦٨٤
قابل توجه کارآموزان استان های سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کارآموزانی که به عنوان میهمان به سایر کانون ها معرفی شده اند:
استماع جلسات تقویم آموزشی (٣٢ جلسه) برای کارآموزان فوق الذکر از طریق حضور مجازی به شرح نکات و برنامه زمانی زیر الزامی است ... . (حتما متن اطلاعیه حاوی نکات و برنامه زمانی را با دقت مطالعه نمایید)
تاریخ انتشار : شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦ ١٦:٣٠ - تعداد مشاهده : ٨٩٧
لیست اسامی مجاز به شرکت در گروه سوم جلسات توجیهی سال ٩٦
مخصوص قبولی های تکمیل ظرفیت سال ٩٥ و بند د ماده ٨
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٢٩ آذر ١٣٩٦ ١٥:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٥١٦
ده رتبه برتر دومین اختبار سال ١٣٩٦
ده رتبه برتر دومین اختبار سال ١٣٩٦
تاریخ انتشار : یکشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٦ ١١:٢٥ - تعداد مشاهده : ١٦٥٢
اطلاعیه نحوه برگزاری سومین اختبار شفاهی سال ١٣٩٦
برنامه زمانی هر کارآموز در کارت الکترونیکی ورود به جلسه اختبار شفاهی مشخص می باشد
تاریخ انتشار : سه شنبه ١٤ آذر ١٣٩٦ ١٦:٠٠ - تعداد مشاهده : ٨٠٣
زمان برگزاری مراسم سوگند
مخصوص قبول شده های دومین اختبار کتبی و شفاهی سال ١٣٩٦
تاریخ انتشار : یکشنبه ١٢ آذر ١٣٩٦ ١١:٤٠ - تعداد مشاهده : ١١٩٦
سه رتبه برتر دومین اختبار سال ١٣٩٦
سه رتبه برتر دومین اختبار سال ١٣٩٦
تاریخ انتشار : سه شنبه ٠٧ آذر ١٣٩٦ ٠٩:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٤٥٧
لیست اسامی کارآموزان محترم مجاز به شرکت در سومین اختبار کتبی و شفاهی سال ٩٦
به ترتیب شماره پروانه
تاریخ انتشار : شنبه ٠٤ آذر ١٣٩٦ ٠٩:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٨٤٦
برنامه آموزشی و آزمون تعیین سطح icdl یک و دو سال ٩٦
مختص کارآموزان کانون وکلای دادگستری مرکز
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٠١ آذر ١٣٩٦ ١١:٠٠ - تعداد مشاهده : ١١٤٩
برنامه زمانی دوره های آموزشی جلسات موضوع بند ١١-٦ شرح وظایف کارآموزی
شروع از دی ماه سال ١٣٩٦
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٦ ١٤:٣٠ - تعداد مشاهده : ١٠٣٢
برنامه زمانی تقویم آموزشی کارآموزان محترم استان تهران به شرح برنامه زمانی و تقسیم بندی زیر اعلام می گردد:
شروع از دی ماه سال ١٣٩٦
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٦ ١٤:٣٠ - تعداد مشاهده : ١٢٩٢