زمان برگزاری مراسم سوگند
مخصوص قبول شده های اولین اختبار سال ١٣٩٧
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٠٧ شهریور ١٣٩٧ ١٤:٤٥ - تعداد مشاهده : ٧
رتبه های برتر اولین اختبار سال ١٣٩٧
رتبه های برتر اولین اختبار سال ١٣٩٧
تاریخ انتشار : دوشنبه ٠٥ شهریور ١٣٩٧ ١٣:٣٥ - تعداد مشاهده : ٩
اطلاعیه دومین اختبار شفاهی سال ٩٧
و مقررات مربوط
تاریخ انتشار : جمعه ٠٢ شهریور ١٣٩٧ ١٥:٠٠ - تعداد مشاهده : ٧
کارآموزان محترم از شماره پروانه ٢٧٤٥٠ تا ٢٨٢٥٠ ملاحظه فرمایند (حضور در این جلسه اختیاری می باشد)
جلسه «گفتگوی آزاد»
تاریخ انتشار : یکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧ ١٢:٠٠ - تعداد مشاهده : ٣٤
اطلاعیه نتایج اولین اختبار کتبی و شفاهی سال ١٣٩٧ کانون وکلای دادگستری مرکز
مراحل صدور پروانه وکالت پایه یک
تاریخ انتشار : شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧ ١٢:٠٠ - تعداد مشاهده : ٤٦
اسامی متقاضیان مجاز به شرکت در گروه سه توجیهی سال ١٣٩٧ (به ترتیب الفبای نام خانوادگی)
رتبه های عادی از ٦٠٠ تا ٨٥٠ و ایثارگر از ١٦١ تا ٢٤٠
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧ ١٠:٢٥ - تعداد مشاهده : ٢٥
اسامی متقاضیان مجاز به شرکت در گروه چهار توجیهی سال ١٣٩٧ (به ترتیب الفبای نام خانوادگی)
رتبه های عادی از ٨٥١ تا آخر + ایثارگر از ٢٤١ تا آخر
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧ ١٠:١٥ - تعداد مشاهده : ٢٤
اجازه شرکت مجدد کارآموزان عضو کانون وکلای مرکز در آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١٣٩٧
برابر تصمیم مورخ ٩٧/٥/٢ صرفا کارآموزان عضو کانون وکلای دادگستری مرکز مجاز به شرکت مجدد و ثبت نام در آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ١٣٩٧ میباشند .
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧ ٠٩:٣٥ - تعداد مشاهده : ٤٠
اسامی کارآموزان مجاز به شرکت در اختبار دوم کتبی و شفاهی سال ١٣٩٧
به ترتیب حروف الفبا
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧ ٠٨:٢٧ - تعداد مشاهده : ٢٠
گروه چهار جلسات توجیهی سال ١٣٩٧
رتبه های عادی از ٨٥١ تا آخر + ایثارگر از ٢٤١ تا آخر
تاریخ انتشار : یکشنبه ٢١ مرداد ١٣٩٧ ١١:٠٠ - تعداد مشاهده : ٣١
گروه سه جلسات توجیهی سال ١٣٩٧
رتبه های عادی از ٦٠٠ تا ٨٥٠ + ایثارگر از ١٦١ تا ٢٤٠
تاریخ انتشار : یکشنبه ٢١ مرداد ١٣٩٧ ١١:٠٠ - تعداد مشاهده : ٣٢
اطلاعیه همکاری
کارآموزان محترم وکالت
تاریخ انتشار : پنج شنبه ١١ مرداد ١٣٩٧ ١٦:٠٠ - تعداد مشاهده : ٧
اسامی اعضاء کمیسیون های کارآموزی و تقسیمات آنها
زمان تشکیل کمیسیون ها : ازساعت ٩:٣٠ تا ساعت ١١:٣٠
تاریخ انتشار : شنبه ١٦ تیر ١٣٩٧ ١٠:٠٠ - تعداد مشاهده : ٥٥
برنامه کلاس های آموزشی و آزمون تعیین سطح ICDL (یک و دو) دانشگاه جامع علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز (مختص کارآموزان وکالت)
از شماره پروانه ٢٨٠٧٥ تا ٢٨٩٠٠
تاریخ انتشار : یکشنبه ١٠ تیر ١٣٩٧ ١٤:٥٠ - تعداد مشاهده : ١٧
اسامی متقاضیان گروه دوم (به ترتیب الفبای نام خانوادگی) که مجاز به شرکت در کلاس های توجیهی شده اند به شرح زیر است
برنامه زمانی کلاس ها قبلا اعلام شده است.
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧ ١٣:٠٠ - تعداد مشاهده : ٥٢
زمان برگزاری مراسم سوگند
مخصوص قبول شده های چهارمین اختبار سال ٩٦
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧ ١٢:٠٠ - تعداد مشاهده : ٥٢
اسامی متقاضیان گروه اول (به ترتیب الفبای نام خانوادگی) که مجاز به شرکت در کلاس های توجیهی شده اند به شرح زیر است
برنامه زمانی کلاس ها قبلا اعلام شده است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧ ١٦:٣٠ - تعداد مشاهده : ٧٧
برنامه زمانی تکلیف بند ١١-٨ (معاضدت قضایی) کارآموزان محترم وکالت - اطلاعیه اصلاحی
از شماره پروانه ٢٧٤٥٩ تا ٢٨٢٢٤ - اطلاعیه اصلاحی
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٧ ١٥:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٦٤
گروه اول از جلسات توجیهی سال ١٣٩٧ (موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ٩٤/٣/١٠)
مخصوص قبول شده های آزمون ٩٦ از رتبه یک تا ٢٨٠ عادی و از رتبه ١ تا ٨٠ سهمیه ایثارگری
تاریخ انتشار : یکشنبه ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٧ ٠٩:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٢١
گروه دوم جلسات توجیهی سال ١٣٩٧ (موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ٩٤/٣/١٠)
مخصوص قبول شده های آزمون سال ١٣٩٦ از رتبه ٢٨١ تا ٥٦٠ عادی و از رتبه ٨١ تا ١٦٠ سهمیه ایثارگری
تاریخ انتشار : یکشنبه ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٧ ٠٩:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٢٤