کانون وکلا روز شنبه مورخ ١٣٩٧/١١/٠٦ تعطیل است
به دلیل برگزاری سومین اختبار کتبی سال ١٣٩٧، کانون وکلای دادگستری مرکز روز شنبه مورخ ١٣٩٧/١١/٠٦ به ضرورت ، تعطیل می باشد
تاریخ انتشار : یکشنبه ١٦ دی ١٣٩٧ ٠٩:٤٠ - تعداد مشاهده : ٧٢
کارآموزان محترم از شماره ۲۸۲۵۲ تا ۲۹۷۰۰ توجه فرمایند
غایبین دوره حقوق مدنی جلسات آموزشی موضوع ماده ٤-١١
تاریخ انتشار : سه شنبه ١١ دی ١٣٩٧ ١٠:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٠٦
نحوه شرکت در جلسات آموزشی و راهنمای تصویری آن
نکات مهم
تاریخ انتشار : دوشنبه ٠٣ دی ١٣٩٧ ٠٩:٠٠ - تعداد مشاهده : ٣٠٤
اطلاعيه دومین اختبار سال ١٣٩٨
مشمولین و زمان برگزاری اختبارهای کتبی و شفاهی
تاریخ انتشار : دوشنبه ٠٣ دی ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٧٨
اطلاعيه اولین اختبار سال ١٣٩٨
مشمولین و زمان برگزاری اختبارهای کتبی و شفاهی
تاریخ انتشار : دوشنبه ٠٣ دی ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٧٩
برنامه زمانی جلسات توجیهی گروه اول سال ١٣٩٨ (آگهی اصلاحی)
موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ٩٤/٣/١٠
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧ ٠٩:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٦٠
برنامه زمانی جلسات توجیهی گروه چهارم سال ١٣٩٨ (اگهی اصلاحی)
موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ٩٤/٣/١٠
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٣٨
کارآموزان محترم مجاز به شرکت در سومین اختبار کتبی و شفاهی سال ١٣٩٧ توجه فرمایید
برنامه زمانی اختبار کتبی به شرح زیر تغییر کرد
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٢٢٨
برنامه زمانی جلسات توجیهی گروه پنجم سال ١٣٩٧ مخصوص قبول شده های آزمون سال ١٣٩٦ (آگهی اصلاحی)
موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ٩٤/٣/١٠
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٤٩
برنامه زمانی جلسات توجیهی گروه دوم سال ١٣٩٨ ( آگهی اصلاحی)
موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ٩٤/٣/١٠
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٩٣
برنامه زمانی جلسات توجیهی گروه سوم سال ١٣٩٨ (آگهی اصلاحی)
موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ٩٤/٣/١٠
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٤٨
مراسم سوگند قبول شده های دومین اختبار سال ١٣٩٧
مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی
تاریخ انتشار : سه شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٢٨٦
جلسات آموزشی موضوع تکلیف ١١-٤ شرح وظایف کارآموزان وکالت
سال ١٣٩٧
تاریخ انتشار : سه شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٣٨٧
کارآموزان محترم استان تهران از شماره پروانه ٢٨٢٢٥ تا ٢٩٦٢٨ توجه فرمایند:
برنامه زمانی تکلیف ماده ١١-٨ (معاضدت قضایی)
تاریخ انتشار : یکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٢٤٤
مدارک و مراحل تمدید پروانه کارآموزی برای سال ١٣٩٨
به موجب قوانین و مقررات وکالت، تمامی کارآموزان محترم وکالت ملزم به تمدید اعتبار پروانه کارآموزی خود در آبان ماه هر سال هستند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٧ ١٤:٣٠ - تعداد مشاهده : ١٢٣٣
اطلاعیه کارآموزی
کارآموزان محترم (سال ١٣٩٧) که برای انجام تکلیف مقرردر بند (٦-١١) شرح وظایف کارآموزی، شرکت در دوره ی آموزشی تخصصی را انتخاب کرده اند، می توانند در یکی از دوره های آموزشی زیر پس از ثبت نام شرکت کنند
تاریخ انتشار : شنبه ١٩ آبان ١٣٩٧ ٠٩:٣٠ - تعداد مشاهده : ٤٢٥
رتبه های برتر دومین اختبار سال ١٣٩٧
رتبه های برتر دومین اختبار سال ١٣٩٧
تاریخ انتشار : شنبه ١٩ آبان ١٣٩٧ ٠٩:١٠ - تعداد مشاهده : ٧٣٦
نتایج دومین اختبار کتبی و شفاهی سال ١٣٩٧
و مراحل و نحوه صدور پروانه وکالت پایه یک (مخصوص قبول شده های اختبار)
تاریخ انتشار : سه شنبه ١٥ آبان ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٣٢٥
برنامه زمانی دوره های آموزشی و آزمون تعیین سطح کامپیوتر ویژه کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری
از شماره ٢٨٩٦٤ تا ٢٨٩٨٢
تاریخ انتشار : شنبه ٢١ مهر ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٣٨٢
برنامه زمانی دوره های آموزشی و آزمون تعیین سطح کامپیوتر ویژه کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری
از شماره پروانه ٢٩٢٨٣ تا ٢٩٦٢٠
تاریخ انتشار : شنبه ٢١ مهر ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٤٠٨