زمان برگزاری مراسم تحلیف قبول شده های سومین اختبار سال ١٣٩٦
در سالن مرحوم جلالی نایینی
تاریخ انتشار : یکشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٦ ١٤:٠٠ - تعداد مشاهده : ٤
دستورالعمل اختبار کتبی کارآموزان وکالت
کارآموزان مجاز به شرکت در چهارمین اختبار سال ١٣٩٦ توجه فرمایند.
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٦ ١٢:٠٠ - تعداد مشاهده : ٣
لیست اسامی رتبه های برتر
سومین اختبار کتبی و شفاهی سال ١٣٩٦
تاریخ انتشار : سه شنبه ١٧ بهمن ١٣٩٦ ١٣:٣٠ - تعداد مشاهده : ٧٦٤
اطلاعیه تاریخ اعلام نتایج سومین اختبار کتبی و شفاهی سال ١٣٩٦ کانون وکلای دادگستری مرکز
و نحوه صدور پروانه وکالت پایه یک قبولی ها
تاریخ انتشار : دوشنبه ١٦ بهمن ١٣٩٦ ١٠:٠٠ - تعداد مشاهده : ٩٤٩
زمان برگزاری جلسات توجیهی (موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ١٣٩٤/٣/١٠) - گروه سوم
گروه سوم
تاریخ انتشار : یکشنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٦ ١٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٦٨٣
قابل توجه کارآموزان استان های سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کارآموزانی که به عنوان میهمان به سایر کانون ها معرفی شده اند:
استماع جلسات تقویم آموزشی (٣٢ جلسه) برای کارآموزان فوق الذکر از طریق حضور مجازی به شرح نکات و برنامه زمانی زیر الزامی است ... . (حتما متن اطلاعیه حاوی نکات و برنامه زمانی را با دقت مطالعه نمایید)
تاریخ انتشار : شنبه ٣٠ دی ١٣٩٦ ١٦:٣٠ - تعداد مشاهده : ٨٩١
لیست اسامی مجاز به شرکت در گروه سوم جلسات توجیهی سال ٩٦
مخصوص قبولی های تکمیل ظرفیت سال ٩٥ و بند د ماده ٨
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٢٩ آذر ١٣٩٦ ١٥:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٤٦٥
ده رتبه برتر دومین اختبار سال ١٣٩٦
ده رتبه برتر دومین اختبار سال ١٣٩٦
تاریخ انتشار : یکشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٦ ١١:٢٥ - تعداد مشاهده : ١٦٥٠
اطلاعیه نحوه برگزاری سومین اختبار شفاهی سال ١٣٩٦
برنامه زمانی هر کارآموز در کارت الکترونیکی ورود به جلسه اختبار شفاهی مشخص می باشد
تاریخ انتشار : سه شنبه ١٤ آذر ١٣٩٦ ١٦:٠٠ - تعداد مشاهده : ٨٠١
زمان برگزاری مراسم سوگند
مخصوص قبول شده های دومین اختبار کتبی و شفاهی سال ١٣٩٦
تاریخ انتشار : یکشنبه ١٢ آذر ١٣٩٦ ١١:٤٠ - تعداد مشاهده : ١١٩٤
سه رتبه برتر دومین اختبار سال ١٣٩٦
سه رتبه برتر دومین اختبار سال ١٣٩٦
تاریخ انتشار : سه شنبه ٠٧ آذر ١٣٩٦ ٠٩:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٤٥٦
لیست اسامی کارآموزان محترم مجاز به شرکت در سومین اختبار کتبی و شفاهی سال ٩٦
به ترتیب شماره پروانه
تاریخ انتشار : شنبه ٠٤ آذر ١٣٩٦ ٠٩:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٧٩١
برنامه آموزشی و آزمون تعیین سطح icdl یک و دو سال ٩٦
مختص کارآموزان کانون وکلای دادگستری مرکز
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٠١ آذر ١٣٩٦ ١١:٠٠ - تعداد مشاهده : ١١٤٧
برنامه زمانی دوره های آموزشی جلسات موضوع بند ١١-٦ شرح وظایف کارآموزی
شروع از دی ماه سال ١٣٩٦
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٦ ١٤:٣٠ - تعداد مشاهده : ١٠٣٠
برنامه زمانی تقویم آموزشی کارآموزان محترم استان تهران به شرح برنامه زمانی و تقسیم بندی زیر اعلام می گردد:
شروع از دی ماه سال ١٣٩٦
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٦ ١٤:٣٠ - تعداد مشاهده : ١٢٨٩
اطلاعیه پایان دوره مشمولین اولین اختبار سال ١٣٩٧
و زمان برگزاری اولین اختبار کتبی سال ١٣٩٧
تاریخ انتشار : چهار شنبه ١٧ آبان ١٣٩٦ ١٢:٣٠ - تعداد مشاهده : ١٠٢٨
اطلاعيه پایان دوره مشمولین سومین اختبار سال ١٣٩٧
و زمان برگزاری سومین اختبار کتبی سال ١٣٩٧
تاریخ انتشار : چهار شنبه ١٧ آبان ١٣٩٦ ١٢:٠٠ - تعداد مشاهده : ٥٦٩
اطلاعيه پایان دوره مشمولین دومین اختبار سال ١٣٩٧
و زمان برگزاری دومین اختبار کتبی سال ٩٧
تاریخ انتشار : چهار شنبه ١٧ آبان ١٣٩٦ ١٢:٠٠ - تعداد مشاهده : ٧٣٩
تغییر زمان برگزاری چهارمین اختبار کتبی سال ١٣٩٦ به دلیل تداخل زمانی با انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
مصوبه کمیسیون های مشترک کارآموزی مورخ ١٥/٨/٩٦
تاریخ انتشار : سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٨١٢
نتایج دومین اختبار کتبی و شفاهی سال ١٣٩٦ (اصلاحی ١٣٩٦/٠٨/٠٩)
و مراحل صدور پروانه پایه یک
تاریخ انتشار : سه شنبه ٠٩ آبان ١٣٩٦ ١٢:٠٠ - تعداد مشاهده : ٣٠٢٦