رتبه های برتر سومین اختبار سال ١٣٩٧
رتبه های برتر سومین اختبار سال ١٣٩٧
تاریخ انتشار : دوشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٧ ١٣:١٠:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٧٨
نتایج سومین اختبار کتبی و شفاهی سال ١٣٩٧
و مراحل صدور پروانه وکالت پایه یک
تاریخ انتشار : یکشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٧ ١٢:٠٠:٠٠ - تعداد مشاهده : ٦٩
اطلاعیه
کارآموزان محترمی که تمایل به همکاری با کمیسیون روابط عمومی کانون جهت برگزاری جشن استقلال ...
تاریخ انتشار : چهار شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٧ ١٤:٣٠ - تعداد مشاهده : ١٨٨
لیست اسامی گروه پنجم جلسات توجیهی سال ١٣٩٧ (مخصوص قبول شده های آزمون سال ١٣٩٦ )
موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ٩٤/٣/١٠
تاریخ انتشار : سه شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٧ ١٤:٠٠ - تعداد مشاهده : ٣٨٢
اطلاعیه دومین اختبار سال ١٣٩٨ (اصلاحی مورخ ١٣٩٧/١١/٥)
مشمولین و زمان برگزاری اختبار کتبی و شفاهی
تاریخ انتشار : جمعه ٠٥ بهمن ١٣٩٧ ١٣:٠٠ - تعداد مشاهده : ٣٤٢
اطلاعیه اولین اختبار سال ١٣٩٨ (اصلاحی مورخ ١٣٩٧/١١/٥)
مشمولین و زمان برگزاری اختبار کتبی و شفاهی
تاریخ انتشار : جمعه ٠٥ بهمن ١٣٩٧ ١٢:٣٠ - تعداد مشاهده : ٣١٢
کارآموزان محترم شرکت کننده در سومین اختبار شفاهی سال ١٣٩٧ توجه فرمائید
نحوه دریافت کارت ورود به جلسه و اطلاع از برنامه زمانی اختبار شفاهی
تاریخ انتشار : جمعه ٠٥ بهمن ١٣٩٧ ١٢:٠٠ - تعداد مشاهده : ٢٥٤
کانون وکلا روز شنبه مورخ ١٣٩٧/١١/٠٦ تعطیل است
به دلیل برگزاری سومین اختبار کتبی سال ١٣٩٧، کانون وکلای دادگستری مرکز روز شنبه مورخ ١٣٩٧/١١/٠٦ به ضرورت ، تعطیل می باشد
تاریخ انتشار : یکشنبه ١٦ دی ١٣٩٧ ٠٩:٤٠ - تعداد مشاهده : ٣٦١
کارآموزان محترم از شماره ۲۸۲۵۲ تا ۲۹۷۰۰ توجه فرمایند
غایبین دوره حقوق مدنی جلسات آموزشی موضوع ماده ٤-١١
تاریخ انتشار : سه شنبه ١١ دی ١٣٩٧ ١٠:٠٠ - تعداد مشاهده : ٥١٦
نحوه شرکت در جلسات آموزشی و راهنمای تصویری آن
نکات مهم
تاریخ انتشار : دوشنبه ٠٣ دی ١٣٩٧ ٠٩:٠٠ - تعداد مشاهده : ٧١٢
اطلاعيه دومین اختبار سال ١٣٩٨
مشمولین و زمان برگزاری اختبارهای کتبی و شفاهی
تاریخ انتشار : دوشنبه ٠٣ دی ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٤٢٧
اطلاعيه اولین اختبار سال ١٣٩٨
مشمولین و زمان برگزاری اختبارهای کتبی و شفاهی
تاریخ انتشار : دوشنبه ٠٣ دی ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٤٤٤
برنامه زمانی جلسات توجیهی گروه اول سال ١٣٩٨ (آگهی اصلاحی)
موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ٩٤/٣/١٠
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧ ٠٩:٠٠ - تعداد مشاهده : ٣٥٠
برنامه زمانی جلسات توجیهی گروه چهارم سال ١٣٩٨ (اگهی اصلاحی)
موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ٩٤/٣/١٠
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٣٣٩
کارآموزان محترم مجاز به شرکت در سومین اختبار کتبی و شفاهی سال ١٣٩٧ توجه فرمایید
برنامه زمانی اختبار کتبی به شرح زیر تغییر کرد
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٤٥٢
برنامه زمانی جلسات توجیهی گروه پنجم سال ١٣٩٧ مخصوص قبول شده های آزمون سال ١٣٩٦ (آگهی اصلاحی)
موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ٩٤/٣/١٠
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٤٥١
برنامه زمانی جلسات توجیهی گروه دوم سال ١٣٩٨ ( آگهی اصلاحی)
موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ٩٤/٣/١٠
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٢٠٠
برنامه زمانی جلسات توجیهی گروه سوم سال ١٣٩٨ (آگهی اصلاحی)
موضوع ماده ٥ شرح وظایف کارآموزان وکالت مصوب ٩٤/٣/١٠
تاریخ انتشار : سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ١٣٠
مراسم سوگند قبول شده های دومین اختبار سال ١٣٩٧
مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی
تاریخ انتشار : سه شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٣٥٦
جلسات آموزشی موضوع تکلیف ١١-٤ شرح وظایف کارآموزان وکالت
سال ١٣٩٧
تاریخ انتشار : سه شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٧ ٠٨:٠٠ - تعداد مشاهده : ٥٠٢