کارآموزان محترم قبول شده در آزمون ورودی سال ۱۴۰۲ توجه فرمایید:
تاریخ انتشار : یکشنبه ٢٠ خرداد ١٤٠٣ ١٥:٠٠:٠٠ - تعداد مشاهده : ٢٨١٦

کارآموزان محترم قبول شده در آزمون ورودی سال ۱۴۰۲ توجه فرمایید:

 با توجه به ماده ۵۴ آئین نامه (اصلاحی ١٢ خردادماه سال ۱۴۰۳)، کارآموزان محترم وکالت که در جلسات آموزشی مرحله اول گروه اول تا سوم به طور کامل شرکت کرده اند با عنایت به گذشت سه ماه از دوره کارآموزی لازم است نسبت به موارد زیر (به ترتیب) از بیست و ششم تا سی ام خرداد ماه ۱۴۰۳ اقدام نمایند:

اول- انتخاب و معرفی سرپرست از گزینه مربوط در پورتال کارآموزی و انتظار برای تائید آن توسط کانون ظرف دو روز اداری

دوم- پرداخت (هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن) از سامانه عدلیران بر اساس راهنما در لینک

https://novitiate.icbar.org/News/٧٩٨٠

 دکتر وحید قاسمی عهد
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز